ENGLISH  | 中文
 
 
 
     
  账号  
   
  密码  
   
 
  登录  
 
   
 
 
 
 
 
联系我们
 
请务必填写项带   *
 
姓名  *
电子邮件  *
电话号码  *
地区号码  *
国家号码  *
意见或信息  *
验证码  *
Visual verification
(请按照图片输入)
 
您希望我们与您联络
 
 
与您联络的最佳时间是
 
你是否愿意定期收到我们的电子期刊?
 
 
提交
 

您的意见与垂询对我们极其重要。您也可通过以下方式联系我们:

地址
中国温州市香源路1号,
邮政编码 325000

电话
(86 577) 8998 6806

传真
(86 577) 8998 8899

电子邮件
Klik-Club@shangri-la.com